fbpx

Ak ste zdedili nehnuteľnosť…

mortgage, realtor, real estate-6851265.jpg
Ahojte všetci,
vedeli ste, že ak zdedíte nehnuteľnosť, máte povinnosť prihlásiť sa u správcu dane z nehnuteľnosti / napr. v Košiciach na Magistráte / do 30 dní? Samozrejme do 30-tich dní od nadobudnutia právoplatnosti dedičského osvedčenia.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti / bytová, domová daň / potom podávate do konca januára nasledujúceho roka.
Inak zaplatíte pokutu.
Ak ste kúpili nehnuteľnosť, stačí podať daňové priznanie do konca januára nasledujúceho roka.
Pekný deň želám